góa phụ

tiếng Loan rên rĩ nước nhơn tuôn ra như suối làm hai cái háng ứớt nhẹp,lông dính bết lại, Một mùi tanh tanh lợm lợm xộc lên mũi,cái vị lạt lạt đọng ở đầu lưỡi đầu nó muốn nổ tung ra nó muốn đút liền cái dương vật cứng ngắc của mình vào ngay giữa […] Góa Phụ và đứa con trai ( truyện LL )

tiếng Loan rên rĩ nước nhơn tuôn ra như suối làm hai cái háng ứớt nhẹp,lông dính bết lại, Một mùi tanh tanh lợm lợm xộc lên mũi,cái vị lạt lạt đọng ở đầu lưỡi đầu...