[Audio Truyện] Những Đam Mê Cùng Vợ Cũ


Tác Giả : Đang cập nhật

[Audio Truyện] Những Đam Mê Cùng Vợ Cũ . Truyện kể về những chuỗi ký ức đam mê của người chồng dành cho người vợ … Tuy hai người đã không còn gặp lại nhau … nhưng ký ức về những đêm nồng cháy dành cho nhau vẫn còn mãi ….