[Audio Truyện Gay] Khi Nào Chúng Ta Sống Chung


Thể Loại: Audio Truyện Gay
Tác Giả : Đang cập nhật

[Audio Truyện Gay] Khi Nào Chúng Ta Sống Chung Mười lăm tuổi, lần đầu tiên tôi gặp anh. Hai đứa cùng ngồi trên chuyến xe bus vắng người, trong một ngày, ba lần chạm mặt, ắt hẳn đó là duyên. Nhưng vào cái tuổi mười lắm ấy, tôi đâu biết trên đời này duyên phận lại chia thành hai loại. Loại giữa tôi và anh có lẽ là nghiệt duyên.