lap lanh man dem

Màn đêm lại buông xuống tiếng sóng biển lại bắt đầu phẳng lặng giữa bầu trời bao la chứa đầy những vì sao tinh tú. Dường như biển đang bắt đầu giấc ngủ say. “Những ngôi sao đang trên trời Tỏa sáng lấp lánh bao màn đêm Hãy xóa đi trong tôi bao yếu mềm […]Vì sao…nơi tận đáy của đại dương

Màn đêm lại buông xuống tiếng sóng biển lại bắt đầu phẳng lặng giữa bầu trời bao la chứa đầy những vì sao tinh tú. Dường như biển đang bắt đầu giấc ngủ say. "Những ngôi...