Lý do lười

Hai anh nọ cùng chạy thể dục buổi sáng:

– Tại sao thời gian gần đây thiên hạ ít chạy thể dục buổi sáng nhỉ?

– À, vì đêm qua họ đã “chạy” theo trái bóng hết sân này qua sân khác rồi.

– Thảo nào!