Chuyện Tình Học Trò Và Thầy Giáo – Những Lần Lẫm Lỡ … Audio Truyện HayTruyện kể về cuộc sống của tân thầy giáo và suộc sống mới